LOẠI TÀI KHOẢN

Chọn Tài khoản phù hợp nhất với bạn!

Chúng tôi cam kết cung cấp điều kiện giao dịch tuyệt vời, sẽ phù hợp với nhu cầu của tất cả nhà giao dịch của chúng tôi. Xem bảng so sánh dưới đây và quyết định loại tài khoản nào là tốt nhất cho bạn.

STANDARD TÀI KHOẢN TITANIUM PREMIUM PLATINUM
Tiền nạp Tối thiểu $500 $5 000 $20 000 $50 000
Khớp lệnh Khớp lệnh Thị trường Khớp lệnh Thị trường Khớp lệnh Thị trường Khớp lệnh Thị trường
Chênh lệch

Chênh lệch có thể tăng tùy thuộc vào các điều kiện thị trường, vì Công ty chỉ cung cấp chênh lệch thả nổi.

từ 2.5 pip từ 2.5 pip từ 1.0 pip từ 0 pip
Đòn bẩy 1:1 - 1:500 1:1 - 1:500 1:1 - 1:500 1:1 - 1:500
Số Lệnh Tối đa

Nếu bạn muốn tăng số lượng lệnh tối đa, vui lòng liên hệ với Nhóm Hỗ trợ của chúng tôi

200 200 200 200
Lệnh gọi Ký quỹ 100% 100% 100% 100%
Mức ngưng Giao dịch 50% 50% 50% 50%
Hoa hồng KHÔNG KHÔNG KHÔNG 1.2 pip trên mỗi lô đóng.
Loại Hoán đổi

Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào thứ Tư và thứ Sáu (Tùy thuộc vào dụng cụ).

Điểm Điểm Điểm Điểm
Giá trị tối thiểu/lệnh 0.1 Lô - Cổ phiếu, Chỉ số
0.01 Lô - Công cụ còn lại
0.5 Lô - Cổ phiếu, Chỉ số
0.1 Lô - Công cụ còn lại
1 Lô - Cổ phiếu, Chỉ số
0.5 Lô - Công cụ còn lại
1 Lô - Cổ phiếu, Chỉ số
1 Lô - Công cụ còn lại
Giá trị tối đa/lệnh 50 lots 50 lots 50 lots 50 lots
CÔNG CỤ Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu & Trái phiếu Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu & Trái phiếu Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu & Trái phiếu Đồng tiền, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu & Trái phiếu
Đồng tiền Tài khoản USD, EUR, GBP USD, EUR, GBP USD, EUR, GBP USD, EUR, GBP
Nền tảng Giao dịch
Giao dịch qua Thiết bị di động
Giao dịch qua Điện thoại
Hỗ trợ Môi giới 24 giờ KHÔNG