ABOUT US

HỢP ĐỒNG CHÊNH LỆCH ("CFD") CỦA TRÁI PHIẾU

Hãy giao dịch Trái phiếu với RTS Markets

RTS Markets cho phép bạn giao dịch trên giá trị thay đổi của những trái phiếu chính phủ phổ biến, thông qua giao dịch CFD. Bạn có thể đầu cơ trên giá của tài sản cơ sở mà không phải sở hữu tài sản và quyết định nên mua vào hay bán ra.

  • Giao dịch trên trái phiếu toàn cầu từ Tài khoản RTS Markets của bạn
  • Khớp lệnh siêu nhanh trên môi trường có độ trễ thấp
  • Không có phí Hoa hồng
  • Đòn bẩy linh hoạt

Vui lòng Lưu ý:

Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào các thứ Sáu.

Biểu tượng Giao dịch Sự lan truyền điển hình Biến động Giá Tối thiểu Giá trị của 1 Lô Giá trị Pip trên 1 Lô Phí qua đêm (điểm)
Mua Bán
US30YBond 14 0.01 1000 10 USD -0.5 -0.5
US10YNote 14 0.01 1000 10 USD -0.5 -0.5
JPN10YBond 16 0.01 10000 100 JPY -0.5 -0.5
GER10YBond 14 0.01 1000 10 EUR -0.5 -0.5
Kiểm tra Ngày Hết hạn Gần nhất

Please note that over the weekend the maximum leverage available decreases.
FX Symbols: 1:100
NON-FX Symbols: 1:50
To prevent your account from Stop-out, kindly ensure that you have enough available margin or adjust your positions accordingly.