ABOUT US

Giao dịch Hàng hóa

Giao dịch Hàng hóa Trực tuyến với RTS Markets

Tận dụng biến động thị trường, hãy đầu tư vào CFD trên Hàng hóa ngay hôm nay.

Với RTS Markets, bạn có quyền tiếp cận một loạt Hàng hóa phổ biến nhất thế giới. Lựa chọn CFD trên Hàng hóa của chúng tôi bao gồm Năng lượng, Ngũ cốc và các Sản phẩm mềm. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp hai cách phổ biến nhất để giao dịch CFD trên Hàng hóa: CFD và Hợp đồng kỳ hạn Tiền mặt.

Cash:

  • không có ngày hết hạn
  • hầu như được sử dụng trong giao dịch ngắn hạn
  • chịu phí tài chính qua đêm

Futures:

  • ngày hết hạn cố định
  • hầu như được sử dụng trong giao dịch dài hạn
  • không chịu phí tài chính qua đêm
  • Đòn bẩy linh hoạt
  • Giao dịch và hỗ trợ 24/5
  • Công cụ có tính thanh khoản đầy đủ

Vui lòng Lưu ý:

Phí qua đêm được dựa trên lãi suất thị trường, đôi khi có thể khác nhau và có thể thay đổi theo tỷ giá của nhà cung cấp thanh khoản của công ty. Hoán đổi ba lần được áp dụng vào các thứ Sáu.

Biểu tượng Giao dịch Sự lan truyền điển hình Biến động Giá Tối thiểu Giá trị của 1 Lô Giá trị Pip trên 1 Lô Phí qua đêm (điểm) Thanh toán
Mua Bán
BRTUSD 13 0.01 1000 Barrels 10.00 USD -10.67 -9.34 Futures
NGAS 13 0.001 10000 Btu 1.00 USD -0.65 -0.55 Futures
ORANGE 107 0.01 150 Pounds 1.50 USD -3.02 -2.76 Futures
USOil1000 9 0.01 1000 Barrels 10.00 USD -9.23 -8.67 Cash
Cocoa 1007 0.01 10 Metric Tons 0.10 USD -3.45 -2.87 Futures
CORN 57 0.01 1000 Bushels 0.50 USD -2.89 -2.23 Futures
Cotton 107 0.01 50 Pounds 0.50 USD -0.67 -0.56 Futures
Rice 14 0.01 10000 CWT 20.00 USD -3.47 -2.98 Futures
SOYBEAN 207 0.01 1000 Bushels 0.50 USD -6.92 -5.87 Futures
SUGAR 10 0.01 1120 Pounds 11.20 USD -1.9 -1.25 Futures
Coffee 75 0.01 37500 Pounds 375 USD -5.342 -3.123 Futures
WHEAT 57 0.01 1000 Bushels 0.50 USD -3.67 -3.41 Futures
Kiểm tra Ngày Hết hạn Gần nhất

Please note that over the weekend the maximum leverage available decreases.
FX Symbols: 1:100
NON-FX Symbols: 1:50
To prevent your account from Stop-out, kindly ensure that you have enough available margin or adjust your positions accordingly.